• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Disclaimer voor https://www.cktk.nl

Caravan- en Kampeertechniek Koudekerk aan den Rijn, hierna te noemen CKTK, verleent u hierbij toegang tot https://www.cktk.nl en nodigt u uit het aangebodene te kopen en de informatie en verhalen tot u te nemen.

CKTK  behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder u daarover te informeren.

Beperkte aansprakelijkheid bij kennelijke fouten

CKTK doet haar best om de inhoud van de website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met CKTK.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij CKTK. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van CKTK, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.