• darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg
  • darkblurbg

Privacy Statement

Caravan en Kampeertechniek Koudekerk aan den Rijn

 
“De verzameling van persoonsgegevens, ongeacht of deze afkomstig zijn van onze klanten, relaties, leveranciers of soortgelijk, wordt uitsluitend gebruikt voor onze bedrijfsvoering. De bedrijfsvoering van Caravan en Kampeertechniek Koudekerk aan den Rijn betreft het repareren en onderhouden van caravans, vouwwagens, campers en andere aan vrije tijd gelieerde objecten, alsmede aankoop en verkoop van objecten in genoemde categorieën, alsmede het beheer en onderhoud van onze klant- en overige relaties. Onze klant- en overige relaties worden te allen tijde gewezen op hun rechten zoals inzage, wijziging en vernietiging van persoonsgegevens en de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ten behoeve van een juiste naleving van de AVG/GDPR-regelgeving heeft Caravan en Kampeertechniek Koudekerk aan den Rijn een Functionaris Gegevensbescherming aangewezen als eerste contactpersoon en maakt gebruik van een Register van Verwerking van Persoonsgegevens. De persoonsgegevens worden binnen Caravan en Kampeertechniek Koudekerk aan den Rijn uitsluitend verwerkt door geautoriseerde verwerkers.

 

Binnen Caravan en Kampeertechniek Koudekerk aan den Rijn wordt ernaar gestreefd uitsluitend de standaard persoonsgegevens te verwerken, het gebruik van bijzondere persoonsgegevens te beperken tot uitsluitend een kopie Paspoort, ID-kaart en/of Rijbewijs, en de gegevens zo kort als (wettelijk) mogelijk te gebruiken. Uitzonderingen hierop zijn de opslageisen van persoonsgegevens die ons door derden worden opgelegd. Denk in dit verband bvb. aan opslageisen door de Belastingdienst voor fiscale doeleinden of opslageisen door verzekeringsmaatschappijen i.v.m. schadedossiers.
Caravan en Kampeertechniek Koudekerk aan den Rijn maakt op haar websites gebruik van zgn. functionele en analytische cookies ten behoeve van marketingdoeleinden en mogelijkheden om de klantervaring op onze websites te kunnen verbeteren. Het gebruik van tracking cookies t.b.v. opbouwen van het (belangstellings-) profiel wordt door Caravan en Kampeertechniek Koudekerk aan den Rijn niet toegepast. Bij een eerste bezoek aan onze websites zullen bezoekers altijd om toestemming voor het gebruik van functionele en analytische cookies gevraagd worden.

 

Caravan en Kampeertechniek Koudekerk aan den Rijn beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming.
Indien u een relatie met Caravan en Kampeertechniek Koudekerk aan den Rijn heeft, kunt u ons schriftelijk (per e-mail via het onderstaande adres) verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen.

 

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

Caravan en Kampeertechniek Koudekerk aan den Rijn
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Bonaire 72
2721LJ Zoetermeer

Email adres: Info@cktk.nl

Caravan en Kampeertechniek Koudekerk aan den Rijn behoudt zich het recht voor het privacy statement aan te passen.

Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.”